21.03.2017

  • Bardzo serdecznie dziękujemy, w imieniu Arka i Stowarzyszenia, Pani Małgorzacie B. z Krakowa za przesłane leki dla chłopaka  –  Arek uśmiecha się wyjątkowo