Sprawozdania są zamieszczane w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, obsługiwanej przez ministra pracy i polityki społecznej.