Poprzedni
Następny

Z życia stowarzyszenia

Darowizny

Nasi podopieczni chętnie przyjmą;
 karmy specjalistyczne,
 karmy bytowe dla psów zdrowych,
 preparaty ochronne przeciw insektom i pasożytom,
 witaminy i suplementy dla starszych psów,
 smycze, szelki, obroże.

Jeżeli chcesz nam pomóc to skontaktuj się z nami bezpośrednio.
Powiemy, czego nam najbardziej w danej chwili potrzeba.

Telefony:    509944883,  511220647

Darowizna od strony darczyńcy:
Osoba prywatna lub firma (płacąca podatek dochodowy) może przekazać darowiznę stowarzyszeniu, działającemu na rzecz określonych celów społecznych.

Darowizna przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy.

W chwili obecnej osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny.

Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się według liniowej 19% stawki podatkowej, nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.

Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).

Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

W przypadku darowania rzeczy lub usług – potwierdzeniem jest dokument przekazania darowizny oraz dokumenty potwierdzające faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Nr konta Stowarzyszenia:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
87203000451110000002747810

dla przelewów zagranicznych;
SWIFT: PPABPLPKXXX
PL 87203000451110000002747810

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe.