Poprzedni
Następny

Z życia stowarzyszenia

Darmowe szkolenie : Adopcje od A do Z

Szkolenie dla osób działających w organizacjach prozwierzęcych .

Temat szkolenia:
Umowy Adopcyjne – aspekt prawny.
Ankiety adopcyjne.
Wizyty przed i po adopcyjne.
Dokumentacja przyjętego zwierzęcia.

Cel szkolenia:
Adopcjami zwierząt zajmuje się coraz więcej organizacji, organizacje te powstają jak „grzyby po deszczu”. Jednak wiedza osób działających na tematy wskazane wyżej w wielu przypadkach jest nikła, wręcz żadna. Chcemy pokazać, że adopcja to poważny temat. Odpowiedzialność za przyjęte zwierzę jest ogromna, dlatego też szkoleniem tym chcemy pokazać jak przeprowadzić bezpieczną adopcję, jak zabezpieczyć zwierzę na przyszłość i jak podchodzić do tematu z rozsądkiem i zgodnie z prawem.
Szkolenie ma na celu
– przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy w podanych tematach
– zapoznanie z drukami przydatnymi w pracy
– podanie przykładów z pracy organizacji
– uświadomienie jak poważną rzeczą jest adopcja i wzięcie za nią odpowiedzialności
– zmotywowanie do działań zgodnie z regułą prawa.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji prozwierzęcych oraz osób zajmujących się adopcjami zwierząt.

Plan szkolenia:
1. Umowy adopcyjne – podstawy prawne, treść umowy
2. Ankiety przedadopcyjne – korzyści płynące z ich wykorzystywania, treść ankiety
3. Wizyty przed adopcyjne – cel i sposób ich przeprowadzania, wykorzystanie druków raportów
4. Wizyty po adopcyjne – cel i sposób ich przeprowadzania, wykorzystanie druków raportów
5. Dokumentacja psa – przyjęcie psa na stan, dokumentacja medyczna, dokumentacja po adopcyjna.

Organizatorzy:
Chata Leona
Bielice 32, 46-112 Świerczów
Stowarzyszenie Boksery Niczyje
Stanowice, Kościelna 35

Zgłoszenia do 20.02.2017 r. na e-mail boks@vip.onet.pl
Tel. kontaktowy: Aleksandra Waliczek 509944883

Czytaj również na Facebook Darmowe szkolenie : Adopcje od A do Z