Poprzedni
Następny

Z życia stowarzyszenia

Z życia wzięte ….

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi)

  Jest pewna organizacja prozwierzęca i są ludzie z nią związani rozpowszechniający nieprawdziwe a tym samym nigdzie nie potwierdzone informacje pomawiające inną organizację. Jak ma się bronić pomawiany … faktami a więc pokrótce przedstawimy dla tych którzy nie wiedzą czy też zapomnieli jak działa np. Stowarzyszenie a zrobimy to na własnym przykładzie.

Stowarzyszenie może być zawiązane przez grupę ludzi, których łączą np. wspólne cele i działania. Do finalnego utworzenia Stowarzyszenia ustawa Prawo Stowarzyszeń wymaga jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), do czasu rejestracji Stowarzyszenie istnieje jednak nie ma tzw „mocy prawnej” a wiąże się z tym brak możliwości podpisywania wszelkich umów w tym i adopcyjnych, które w mocy prawa są umowami cywilnoprawnymi. Nasze Stowarzyszenie zostało zawiązane w maju 2013 r. jednak możliwość działań na mocy prawa uzyskało z dniem 3 sierpnia 2013 r. po wpisie do wspomnianego wyżej KRS. Organizacja w czasie przejściowym czyli od zawiązania do rejestracji w Sądzie jeśli pomaga w taki czy inny sposób robi to z prywatnej inicjatywy założycieli. I znowu przykład z naszych działań – pomoc psom w okresie przejściowym była czyniona z prywatnych pieniędzy i z prywatnych kont bankowych, pomagaliśmy bo uważaliśmy, że tak trzeba. Pierwsze umowy adopcyjne podpisaliśmy w sierpniu 2013 r. a tym samym psiaki wyadoptowane przez nas stały się bezpośrednimi podopiecznymi Stowarzyszenia. Kim były więc psy sprzed sierpnia 2013 – były to psy, które otoczyliśmy opieką osób prywatnych. Nie należy tu mylić określeń podopieczny i będący pod opieką, pomimo tego, że brzmi to podobnie nie musi oznaczać tego samego. Dla drążących temat nie będzie problemem znalezienie definicji tych pojęć, dla tych, którym się nie chce pokrótce wyjaśniamy:
podopieczny to – ktoś kto znajduje się pod czyjaś opieką, kontrolą, kuratelą, to protegowany, wychowanek itp., podopieczny zostaje również objęty pełną opieką,
objęcie kogoś opieką – to dawanie oparcia, wsparcia, zaspakajanie potrzeb, których jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachować zdrowie.
Jak łatwo zauważyć niby to samo a jednak są różnice.
Wyjaśnimy również co oznacza „moc prawna” – nadawać czemuś moc prawną – czyli legalizować, sankcjonować, uprawomocniać, uznawać za legalne i zgodne z prawem, zatwierdzać.
Wyjaśnimy również co oznacza umowa i kiedy jest prawomocna – w prawie cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. W prawie polskim obowiązuje wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego zasada swobody umów „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.
Na czym polega pomoc naszego Stowarzyszenia i komu pomagamy z kim współpracujemy można wyczytać na naszej stronie www „Zajmujemy się współpracą ze szkoleniowcami – m.in. człowiekiem, który przez lata zajmował się psami policyjnymi a obecnie szkoli psy ras trudnych, schroniskami, przytuliskami, przechowalniami, innymi stowarzyszeniami oraz osobami prywatnymi udzielając im pomocy ,gdy potrzebują jej w przypadku psów rasy bokser.”

Teraz przejdźmy do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, w tym również poprzez internet.
Co to jest – zniesławienie, pomówienie, obmówienie, oszczerstwo – występek polegający na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Ten czyn to przestępstwo i można dopuścić się go również za pomocą środków masowego przekazu do których należy internet.

Po co o tym piszemy .. a po to aby ostrzec tych którzy pomawiają jak i tych którzy są pomawiani, że należy zawsze działać rzetelnie, posprawdzać informacje zanim cokolwiek napiszemy czy powiemy. Większość uczciwie działających organizacji odpowie na Wasze bezpośrednie zapytanie np. telefoniczne, my nie mamy z tym problemu … ale wiemy, że pomawiający mają, opierając się na cudzych niesprawdzonych słowach , szukając sensacji a tym samym jak myślimy zjednaniu sobie większej liczby popleczników.
Jeśli jesteś pomawiany masz prawo się bronić, również na sali sądowej.

Jest pewna organizacja pomawiająca inną organizację, jednak ta pierwsza powinna pamiętać, że kto mieczem wojuje od miecza ginie.

Kończąc ten tekst z serii „z życia wzięte” proponujemy aby każdy kto ma jakieś wątpliwości przeczytał go ze zrozumieniem raz jeszcze, jeśli nie potrafi, potrzebuje więcej czasu prosimy aby sobie go skopiował, zrobił zrzut i czytał do poduszki, ponieważ trening czyni mistrza.

Zdjęcie użytkownika Stowarzyszenie Boksery Niczyje.